Kazanılan Derece:

Zootekni Anabilim Dalı´nda doktora derecesi verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Doktora