Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
(BYEZO2)
4 4 5 4 4 4 5 4 5 5
Çiftlik Hayvanlarında Yem Tüketimi ve Kontrolü
(ZO655)
5 4 5 4 2 4 4 - 5 5
Genetik Parametrelerin Tahmini
(ZO546)
5 3 3 3 5 3 2 3 4 3
Hayvan Beslemede Tercihli Yemleme ve Uygulamaları
(ZO654)
4 4 5 4 2 4 3 5 4 4
Hayvansal Üretimde Besleme ve Ürün Kalitesi İlişkileri
(ZO012)
4 4 5 4 2 4 5 5 5 5
İstatistiksel Yorumlama
(ZO601)
4 4 5 3 3 4 4 4 4 4
Mikroorganizma Genetiği
(ZO597)
3 1 3 3 1 2 3 3 4 3
Uygulamalı Parametrik Olmayan İstatistik
(ZO021)
4 4 3 4 4 4 4 2 4 3
İlişkili ders sayısı / 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8
İlişki ağırlığı 33283429232930263532
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir