Mezuniyet Koşulları:

Tez savunmasında başarılı olmak ve Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezi uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.