Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak en az CB notu almış olmak ve öğrencinin genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.