Kazanılan Derece:

Tez savunmasında başarılı olan ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen diğer koşulları da sağlayan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program, doktora düzeyinde eğitim veren bir programdır.