Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- İstatistik literatürüne katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakimdir.

- İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.

- Bilimsel etik kurallara uygun davranır.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Analitik düşünme becerisine sahip olur.

- Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.

- İstatistik alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilir.

- İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- İstatistik alanında bilimsel yayın üretebilir.

- Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.

Ögrenme Yetkinligi

- Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirebilir.

- Bilimsel irdeleme yetisine sahip olur.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilir.

- İstatistik literatürünü takip edebilir.

- İstatistik alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir.

- Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.