Önceki Programin Tanınması:

İstatistik Bölümü Doktora programında spesifik olarak kullanılan önceki öğrenimle ilgili düzenlemeler yoktur. Tüm programlara uygulanan ve kurumsal bilgiler altında yer alan “Önceki Öğrenimin Tanınma Esasları” ile genel olarak belirlenmiştir. Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.