Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Doktora dersleri için yapılan değerlendirme şekli Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili bölümünde belirtilen biçimde yapılmaktadır.