Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
EGT1 801 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
EGTS 800 Seminer Zorunlu 0 0 6
AKTS kredisi toplamı : 36 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT 801 Okul Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 3 3 6
EGT 802 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 3 3 6
EGT 805 Küreselleşme, İnovasyon ve Eğitim 3 3 6
EGT 807 Örgüt Psikolojisi ve İnsan İlişkileri 3 3 6
EGT 808 Eğitim Programları Öğretimi ve Denetimi 3 3 6
EGT 809 Öğretim Tasarımı Uygulamaları 3 3 6
EGT 810 Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi 3 3 6
EGT 811 Gelişmiş Ülkelerin Eğitim Sistemleri 3 3 6
EGT 812 Öğretim Tasarımında Yeni Yaklaşımlar 3 3 6
EGT 813 Çağdaş Öğrenme Kuramları 3 3 6
EGT 814 Çağdaş Öğretme Kuramları 3 3 6
EGT 816 Yaşam Boyu Öğrenmede Çağdaş Yaklaşımlar 3 3 6
EGT 817 Grup Dinamiği 3 3 6
EGT 818 Hizmetiçi Eğitim II 3 3 6
EGT 819 Hizmetiçi Eğitim I 3 3 6
EGT 820 Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 3 3 6
EGT 821 Bilimsel Araştırma Tekniklerinde Teori ve Uygulama 3 3 6
EGT 822 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme 3 3 6
EGT 823 Duygusal Zeka 3 3 6
EPÖ 805 Kadın Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar 3 3 7
EPÖ 807 Düşünme Eğitiminde Araştırma ve Uygulama 3 3 7
EPÖ 814 Hizmetiçi Eğitim II 3 3 0
EPÖ 819 Hizmetiçi Eğitim I 3 3 7
EPÖ 821 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 3 3 7
EPÖ 827 Çoklu Zekanın Kuramsal Temelleri 3 3 7
EPÖ 828 Çoklu Zeka Kuramında Araştırma ve Uygulama 3 3 7
EPÖ 835 Eğitim Araştırmalarında Çok Değişkenli İstatistik Yönetimi 3 3 6
EPÖ 837 Eğitimde Performans Değerlendirme Uygulamaları 3 3 0
EPÖ 839 Program Geliştirme Uygulamaları 3 3 5
EPÖ 841 Öğretim ve Program Değerlendirme 3 3 5
EPÖ 843 Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri 3 3 5
EPÖ 844 Bilimin Doğası 3 3 7
EPÖ 846 Öğretim ve Program Değerlendirme Uygulamaları 3 3 6
EPÖ 847 Eğitimde Felsefe ve İdeolojik Yaklaşımlar 3 3 6
EPÖ 848 Disiplinlerarası Bağlamda EPÖ 3 3 7
EPÖ 849 Farklı Disiplinler Bağlamında Eleştirel Düşünme 3 3 7
EPÖ 850 Sınıfta ve Okulda Disiplin: Disiplin Modelleri ve Uyg. 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler