Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FDB 828 Manevi İlimlerde Anlama ve Yorumlama Sorunu Zorunlu 3 3 6
FDB1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
FDB1 801 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
FDBS 800 Seminer Zorunlu 0 0 6
AKTS kredisi toplamı : 42 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FDB 801 Psikoloji Kuramlarının Din Anlayışı 3 3 6
FDB 802 Batıda Din Psikolojisi Çalışmaları 3 3 6
FDB 803 Bireysel Gelişim ve Dinsel Yaşayış 3 3 6
FDB 804 Kişilik ve Dinsel Yaşayış 3 3 6
FDB 805 Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi 3 3 6
FDB 806 Dindarlık ve Ruh Sağlığı 3 3 6
FDB 807 Dinsel Gruplar Arası İlişkiler ve Ön Yargı 3 3 6
FDB 808 Dindarlık Ölçekleri ve Din Bilimlerinde İstatistik Yöntem 3 3 6
FDB 809 Kültürlerarası Din Eğitimi 3 3 6
FDB 811 Din Eğitiminin Temelleri 3 3 6
FDB 813 Dinler ve Kutsal Metinleri 3 3 6
FDB 814 Din Fenomenolojisi 3 3 6
FDB 815 Doğu ve Batı Hıristiyanlığı 3 3 6
FDB 816 Günümüzde Dinler Arası İlişkiler 3 3 6
FDB 817 Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 3 3 6
FDB 818 Ortodoksluk 3 3 6
FDB 819 Hıristiyan İbadet ve Ayinleri 3 3 6
FDB 820 Çağdaş Dini Hareketler 3 3 6
FDB 825 Ortaçağda Dini Düşünce ve Felsefe 3 3 6
FDB 826 İnsan ve Toplum Sorunları Karşısında Felsefe 3 3 6
FDB 833 Dinlerde Barış ve Şiddet Fenomeni 3 3 6
FDB 834 Dinlerde Mistik Gelenekler ve Ortak Bilgelikler 3 3 6
FDB 835 Dinler Tarihi Açısından Kuran'daki Dinler 3 3 6
FDB 836 Geçmişte ve Günümüzde Müslüman-Ehli Kitap İlişkileri 3 3 6
FDB 838 Din Öğretiminde Program Geliştirme 3 3 6
FDB 839 Modernleşme, Küreselleşme ve Din 3 3 6
FDB 840 Eğitim Felsefesi ve Din Eğitimi Bilimi 3 3 6
FDB 843 İslam Düşüncesinin Sorunları 3 3 6
FDB 844 Din, Toplum ve Kültür 3 3 6
FDB 845 Sosyolojik Teoriler ve Din 3 3 6
FDB 846 Eğitimin Felsefi Temelleri 3 3 6
FDB 848 İslam Düşüncesinde Yenilik Arayışları 3 3 6
FDB 850 İslam ve Sekülerleşme 3+3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler