Kazanılan Derece:

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program Doktora düzeyinde bir programdır.