Amaçlar

Felsefe ve din bilimlerindeki bilimsel disiplinleri karşılaştırmalı ve disiplinler arası anlayışla değerlendirebilen, felsefe ve din bilimleri alanına yeni teorik ve pratik bilgiler katabilen, bilimsel yöntem ve teknikleri üst düzeyde kullanabilen, edindiği bilgileri, bireysel, toplumsal ve kurumsal düzeyde paylaşabilen, alanında yetkinliğini kanıtlamış bilim insanı yetiştirmektir.

Hedefler

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, lisansüstü düzeyde öğrenime aldığı öğrencilere; 1- İlâhiyatla bağlantılı felsefi disiplinler ve din bilimleri alanlarında araştırma yapılacak konuları belirleyebilme 2- Araştırılacak konunun bilgi kaynaklarını tespit edip onlara ulaşabilme ve ihtiyacı olan verileri toplayabilme 3- Elde ettiği verileri araştırma problemin çözümü yönünde tahlil edip değerlendirebilme 4- Bilimsel ölçülere göre araştırmaları yürütüp kullanılabilir sonuçlar üretebilme 5- Bilimsel sonuçlarını ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşabilme 6- Çalışmalarını bilimsel ahlâk kurallarına göre yürütebilme bilgi, beceri ve yetkinliğini kazandırmayı hedef alır.