Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

Çift Anadal Programı mevcut değildir. Öğrencilerin tek bir alanda Doktora yapmaları beklenmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.