Mezunların İstihdam Olanakları:

Felsefe ve Din Bilimleri doktora programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, İlahiyat Fakülteleri, Fen-Edebiyat, Eğitim, Sosyal ve Beşerî bilimler gibi fakültelerde Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak çalışma imkanına sahiptirler.