Program Hakkında Bilgi

Finansman doktora programı, özel sektör, kamu kesimi ve akademik camiada yaşanan değişim ve gelişimin yakalanabilmesi adına, finansman alanında uzmanlaşmış kişilerin yetiştirilmesi amacıyla sürdürülen bir programdır.
Program ISCED Kodu

410
Programın Kredisi

en az 60 toplam en az 240
Programın Süresi

4 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Finansman Doktora Programı finans ile ilgili ana unsurları, kullanılan başlıca teknik ve süreçleri, alanda yaşanan güncel gelişmeleri ve var olan teori ve araştırma bulgularının incelenmesini amaçlanmaktadır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.