Amaçlar

İleri düzeydeki Muhasebe Uzmanlık alanı bilgilerini, Kamu ve Özel sektörün farklı kademelerinde uygulamaya aktararak kaliteli ürün ve hizmet sunumuna öncülük eden ve bilimsel yönetim becerisine sahip, aynı zamanda, disiplinler arası çalışmalar yürütebilme, bilimsel yazma, konuşma ve yorum getirebilme becerisi yüksek uzman personel yetiştirmektir.

Hedefler

Muhasebe Bilim Dalı Doktora Programında ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç duyulan kaliteli mal ve hizmet sunumunda, kaynakların etkin kullanımında, toplum sorunlarına çözüm üretmede bilimsel araştırma ve yayınları ilerletmek Evrensel bilime Muhasebe alanında katkı sağlamada rol oynamak Program mezunlarının istihdamını artırmak İndeksli dergilerde yayınlar üretmek ve kitap yazımında kaliteyi artırmak