Program Hakkında Bilgi

Muhasebe doktora programı, özel sektör, kamu kesimi ve akademik camiada yaşanan değişim ve gelişimin yakalanabilmesi adına, muhasebe alanında uzmanlaşmış kişilerin yetiştirilmesi amacıyla sürdürülen bir programdır.
Program ISCED Kodu

410
Programın Kredisi

60/120
Programın Süresi

4 Yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Muhasebe Doktora Programı muhasebe ile ilgili ana unsurları, kullanılan başlıca teknik ve süreçleri, alanda yaşanan güncel gelişmeleri ve var olan teori ve araştırma bulgularının incelenmesini amaçlamaktadır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.