Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

"Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler ""Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"" esas alınarak yapılmaktadır.
"