Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
OÖ1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
OÖ1 801 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
OÖS 800 Seminer Zorunlu 0 0 6
AKTS kredisi toplamı : 36 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
OÖ 803 Okulöncesi Dönemde Anne Baba Eğitimi 3 3 6
OÖ 808 Sosyal Bilimlerde Niteliksel Veri Analizi Yöntemi 3 3 0
OÖ 814 Cinsiyet Rolleri ve Gelişim 3 3 6
OÖ 817 Ahlak Gelişimi 3 3 0
OÖ 818 Anne-Baba-Çocuk ve İletişim 3 3 6
OÖ 819 Çocukta Dil Gelişimi 3 3 6
OÖ 821 Düşünme Eğitiminde Araşt. ve Uyg. 3 3 6
OÖ 822 Eğitimde Nitel Araştırma 3 3 6
OÖ 824 Eğitimde ve Öğretimde Drama, Oyun ve Hayal Gücü 3 3 6
OÖ 827 Okulöncesi Eğitimde Farklı Modeller ve Yaklaşımlar 3 3 6
OÖ 828 Türkiye`de ve Dünyada Kaynaştırma Eğitimi 3 3 6
OÖ 829 Sosyal Gelişim ve Akran Kültürü 3 3 0
OÖ 830 Erken Çocukluk Eğitiminde Güncel Fen ve Matematik Konuları 3 3 6
OÖ 831 Okulönecesi Eğitim Kurumlarının Planlanması 3 3 6
OÖ 832 Aile, Okul ve Diğer Topulumsal Sistemler Üzerine Disiplinlerarası Çalışmalar 3 3 6
OÖ 833 Akademik Yazma Becerileri 3 3 6
OÖ 834 Orff Öğretisi 3 3 0
OÖ 835 Farklı Bağlamlarda Yaşayan Çocuklarda Bağlanma 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler