Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Okul Öncesi Eğitimi Doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.