Amaçlar

Okul Öncesi Eğitimi bölümü doktora programının amacı, okul öncesi eğitimi, çocuk gelişimi ve öğretmen yetiştirme alanlarındaki bilimsel bilgiyi geliştirecek, eğitim alanındaki problemlere çözümler oluşturabilecek ve eğitim uygulamalarının niteliğini ve kalitesini artırmak adına bilimsel faaliyetlerde bulunacak uzmanlar yetiştirmektir.

Hedefler

Okul Öncesi Eğitimi doktora programı alanında uzman araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.