Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

yok

Üst Kademeye Geçiş

Bu programda doktora eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışmalarını sürdürebilirler ya da yurt dışındaki bazı üniversitelerde uygun koşulları sağlama şartıyla doktora sonrası çalışmalar yapabilirler.