Mezunların İstihdam Olanakları:

Bu alandan doktora derecesi ile mezun olanlar erken çocukluk gelişimi, eğitimi, araştırmaları ve okul öncesi eğitimi yönetimi konularında uzman olurlar ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.