Bölüm Başkanı:

Prof.Dr. SERAP ÇABUK

AKTS ve Erasmus Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi GÜLSÜN NAKIBOĞLU