Amaçlar

Bu program, yüksek lisans derecesini işletme (pazarlama) alanından almış, akademik kariyer yapan ya da bir kurumda çalışan ve iş deneyimi olan adaylara yöneliktir. Programın amacı, pazarlama alanında yüksek lisans yapmış olan adayların elde ettikleri kuramsal bilgilerin ve araştırma alt yapısı ve uygulamalarının niteliğini arttırmak ve bu alandaki tüm pazarlama yönetimi becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.

Hedefler

Program, özellikle pazarlama kuramsal alt yapısı ile donatılmış adayları, doktora tezi ile birlikte özgün araştırmaya yönlendirmekte ve uzmanlaşmış bir eğitim sunmayı hedeflemektedir.