Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
Bütünleşik Pazarlama
(MG3807)
3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5
Güncel Pazarlama Yaklaşımları
(MG3813)
4 4 2 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
Hizmet Pazarlaması
(MG3803)
4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5
Pazarlama Araştırması ve Etik
(MG3821)
3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
Pazarlama Kuramı
(MG3810)
5 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Pazarlama ve İnovasyon Yönetimi
(MG3820)
- - - - - - - - - - - - - -
Perakendecilik Kuramı ve Uygulamaları
(MG3812)
5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
Reklam
(MG3804)
4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 2 5 5
Satış Yönetimi
(MG3801)
5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
Stratejik Pazarlama
(MG3811)
4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 2 5 5
Sürdürülebilir Pazarlama
(MG3818)
4 3 1 2 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5
Tüketici Davranışları
(MG3809)
5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4
Uluslararası Pazarlama
(MG3808)
3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(MGU800)
4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5
Veri Analizi
(MG3819)
2 3 5 5 4 4 5 3 3 5 2 4 - 4
İlişkili ders sayısı / 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14
İlişki ağırlığı 5552474868676567666252556367
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir