Mezuniyet Koşulları:

Bu program uzmanlık alan dersleri ve
seminer dâhil ders dönemi minimum 60 AKTS’den ve uzmanlık alan dersleri dâhil tez
dönemi minimum 120 AKTS'den oluşur. Mezuniyet için ders dönemi genel not ortalamasının 3.00 olması ile yeterlilik ve tez sınavlarının başarı ile tamamlanması gereklidir.