Program Hakkında Bilgi

Pazarlama doktora programı, özel sektör, kamu kesimi ve akademik camiada yaşanan değişim ve gelişimin yakalanabilmesi adına, pazarlama alanında uzmanlaşmış kişilerin yetiştirilmesi amacıyla sürdürülen bir programdır.
Program ISCED Kodu

410
Programın Kredisi

En az 240 AKTS ve En az 300 AKTS
Programın Süresi

4 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Pazarlama Doktora Programı pazarlama ile ilgili ana unsurları, kullanılan başlıca teknik ve süreçleri, alanda yaşanan güncel gelişmeleri ve var olan teori ve araştırma bulgularının incelenmesini amaçlanmaktadır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.