Amaçlar

Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı doktora programı doğrultusunda, görsel sanatlar eğitimi alanında bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası platformda paylaşan, bilimsel nitelikli araştırmalar yaparak alana katkı sağlayan, akademik ortamda kendine yer edinebilecek donanıma ve yeterliliğe sahip sanat eğitimcilerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedefler

Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı doktora programı, görsel sanatlar eğitimi alanında bilimsel etik ve ilkelere bağlı uzmanlar ve bir üst düzey bilimsel eğitim sürecine hazır sanat eğitimi uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktır.