Program Hakkında Bilgi

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı doktora programı Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmektedir. Bu programda sanat ve sanat eğitimi üzerine kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Bu program öğrencilerin sanatsal ve bilimsel bilgilerini geliştirmelerini, çağdaş sanat ve düşünceyi değerlendirebilme becerisi yanında etkili ve nitelikli ürünler verebilme yeterliğini kazanmalarını amaçlar. Bu programa yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğrenciler her yıl güz ve bahar yarıyıllarında başvurabilirler. Doktora programı en az sekiz en çok on iki yarıyılda tamamlanır. Doktora öğrencileri Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı doktora programında yer alan dersleri seçebilirler. Öğrenciler toplamda yedi ders, bir seminer ve uzmanlık alan dersi almak zorundadırlar. Derslerinde başarılı olan öğrenciler en az dört yarıyılda tamamlamak üzere bir doktora tezi hazırlar.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

240-300
Programın Süresi

4-6 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı doktora programı, sanat eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı eğitim içeren bir eğitim süreci yürütür.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.