İlişikinin Düzeyi
Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
1 2 3 4 5 Sanat 
Temel Alan Yeterlilikleri
No Programın Temel Öğrenme Kazanımları
(SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI (SY))
1234567891011121314
BİLGİKuramsal, Olgusal155555555555555
25454545454545454545454545454
34545454545454545454545454545
BECERİLERBilişsel, Uygulamalı155555555555555
255555555555555
355555555555555
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
155555555555555
244444444444444
YETKİNLİKLERÖgrenme Yetkinligi 155555555555555
255555555555555
355555555555555
YETKİNLİKLERIletisim ve Sosyal Yetkinlik155555555555555
244444444444444
355555555555555
444444444444444
533333333333333
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik155555555555555
24445445444444444
355555555555555
455555555555555


 Sanat  Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
8 Düzey(Doktora Eğitimi)
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
YETKİNLİKLER
Ögrenme Yetkinligi
YETKİNLİKLER
Iletisim ve Sosyal Yetkinlik
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
1-Alanındaki ileri uygulama teknikleri ve yöntemleri konusunda üst düzeyde bilgi sahibidir.

2-Sanat ve tasarımı sosyal, kültürel, artistik, politik ve ekonomik çerçevedeki yerini tartışacak ve yönlendirecek düzeyde kavrar.

3-Disiplinlerarası etkileşimi yeni kuram ve sentezlere ulaşabilecek düzeyde kavrar.

1-Alanıyla ilgili bilginin ve/veya yaratıcı uygulamanın gelişimine katkıda bulunur.

2-Sanatsal üretim konusunda deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla yenilikçi araştırma yöntemleri geliştirip belgeler.

3-Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerisine sahiptir.

1-Sanat ve bilim değerlendirme kurullarınca kabul görecek nitelikte özgün yapıt üretir ya da yorumlar.

2-Grup projelerini planlayıp yönetir.

1-Alanıyla ilgili sorunları belirleyip yorum yapar.

2-Alanıyla ilgili çözüm üretici yeni fikir ve yöntemler geliştirir.

3-Sanatın ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak uygulamalar gerçekleştirir.

1-Özgün yapıtları yoluyla toplumla iletişim kuracak donanıma sahiptir.

2-Sanat yapıtlarının iletişim araçları yoluyla tanıtımı sürecini yönetir.

3-Görüşlerini, alanının uzmanlarına etkin bir şekilde aktarır.

4-Alanıyla ilgili akademik tartışmaları başlatıp yönetir.

5--En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi).

1-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, alanındaki bilgi, yöntem ve teknikleri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek sanata ve / veya bilime katkı sağlar.

2-Alanıyla ilgili konularda akademik öğretme, değerlendirme ve denetleme becerilerini etkin şekilde kullanır.

3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunur.

4-Sanatın topluma yönlendirici katkısı konusunda farkındalığı arttırıcı etkinliklere katkıda bulunur.