Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TİB 804 Hadis İlimleri II Zorunlu 3 3 6
TİB 811 Kur`an Metninin Linguistik Yapısı Zorunlu 3 3 6
TİB 854 Klasik Arap Dili Çalışmaları Zorunlu 3 3 6
TİB 856 Edebi Metin Çeviri Teknikleri Zorunlu 3 3 6
TİB 858 Erken Dönem İslam Tarihi Zorunlu 3 3 6
TİB 864 Kuranda Ehl-i Kitap (Yahudi ve Hıristiyanlarla İlişkiler) Zorunlu 3 3 6
TİB 865 İslami Bilimlerde Araştırma Metodolojisi Zorunlu 3 3 6
TİB 870 Klasik ve Çağdaş Dönem Türk Kelamcıları Zorunlu 3 3 6
TİB 872 Mukayeseli Teoloji Zorunlu 3 3 6
TİB1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
TİB1 801 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
TİBS 800 Seminer Zorunlu 0 0 6
AKTS kredisi toplamı : 90 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TİB 801 Hadis Metodolojisinde Yeni Yaklaşımlar 3 3 6
TİB 802 Uygulamalı İsnad Tenkidi 3 3 6
TİB 803 Hadis İlimleri I 3 3 6
TİB 805 Mukayeseli Fıkıh Usulü 3 3 6
TİB 806 Mukayeseli İslam Medeni Hukuku 3 3 6
TİB 807 Mukayeseli İslam Hukuku 3 3 6
TİB 808 İslam Hukukunda Gaye Problemi 3 3 6
TİB 809 Kur`an İlimleri ve Problemleri 3 3 6
TİB 813 Hadis Usulü Metinleri 3 3 6
TİB 814 Uygulamalı Metin Tenkidi 3 3 6
TİB 815 Klasik Hadis Metinleri 3 3 6
TİB 816 Hadisde Şerh Edebiyatı 3 3 6
TİB 817 Bilimsel Metodoloji ve Kelam 3 3 6
TİB 818 İslam Kelamında Atomculuk 3 3 6
TİB 819 Kesb Teorisi ve İnsan Hürriyeti 3 3 6
TİB 820 Klasik Kelam Metinleri Yorumları 3 3 6
TİB 821 Tasavvuf Terminolojisi I 3 3 6
TİB 822 Tasavvuf Terminolojisi II 3 3 6
TİB 823 Tasavvuf Metinleri I 3 3 6
TİB 824 Tasavvuf Metinleri II 3 3 6
TİB 825 İslam`da Bilim ve Teknoloji Tarihi 3 3 6
TİB 834 Alevilik-Bektaşiliğin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi 3 3 6
TİB 835 Zihniyetlere Göre Mezhep Tipolojileri 3 3 6
TİB 836 Tarihsel Süreç İçerisinde İktidar-Mezhep İlişkisi 3 3 6
TİB 837 Sünni Düşünce Geleneğinin Teşekkül Süreci 3 3 4
TİB 841 Dini Bilimlerde Anlama ve Yorumlama 3 3 6
TİB 842 Günümüz Dünya Dinleri 3 3 6
TİB 843 Dini Mimariler Üzerine Okumalar 3 3 6
TİB 844 Bilim Tarihi ve Felsefe 3 3 6
TİB 845 Osmanlı Türkcesi 3 3 6
TİB 848 Osmanlı Kurumları Tarihi 3 3 6
TİB 849 Hadis Ekolünün Sünnet Anlayışı 3 3 6
TİB 850 Türk-İslam Kültüründe Hadis 3 3 6
TİB 851 Akademik Hadis Araştırmaları 3 3 6
TİB 852 Hadis ve Sünnet`te Çağdaş Yaklaşımlar 3 3 6
TİB 853 Arap Dilinde Vaz`, İştikak ve Sarf 3 3 6
TİB 855 Modern Arap Edebiyatında Şiir, Roman ve Hikaye 3 3 6
TİB 857 Siyer ve Erken Dönem İslam Tarihi Kaynakları 3 3 6
TİB 859 Kelam İlminde Varlık Problemi 3 3 6
TİB 860 Teolojide Felsefi Yaklaşım : Felsefi Kelam Geleneği 3 3 6
TİB 861 İslam Düşüncesinde Siyaset-Din İlişkileri 3 3 6
TİB 862 Mutezile Kelam Okulu 3 3 6
TİB 863 Kuran Yorumunda Metin Dışı Bağlam Olgusu 3 3 6
TİB 867 Çağdaş İslam Düşünürleri 3 3 6
TİB 869 Ahit Geleneğinde Teoloji 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler