Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE 843 Özbek Türkçesi Zorunlu 2 2 4
TDE 855 Eski Türk Edebiyatında Nazım I Zorunlu 2 2 4
TDE 869 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I Zorunlu 2 2 4
TDE 870 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II Zorunlu 2 2 4
TDE 885 Türk Halk Edebiyatında Nesir Tahlilleri Zorunlu 2 2 4
TDE 894 Harezm ve Kıpçak Türkçeleri Zorunlu 2 2 4
TDE1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
TDE1 801 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
TDES 800 Seminer Zorunlu 0 0 6
AKTS kredisi toplamı : 60 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE 807 Eski Anadolu Türkçesi I 2 2 4
TDE 808 Eski Anadolu Türkçesi II 2 2 4
TDE 815 Çağatayca I 2 2 4
TDE 816 Çağatayca II 2 2 4
TDE 819 Türkiye Türkçesinin Sorunları I 2 2 4
TDE 820 Türkiye Türkçesinin Sorunları II 2 2 4
TDE 827 Divan Edebiyatında Mensur Türler I 2 2 5
TDE 828 Divan Edebiyatı Mensur Türler II 2 2 4
TDE 829 Yeni Türk Edebiyatı I 2 2 4
TDE 830 Yeni Türk Edebiyatı II 2 2 4
TDE 831 Tanzimat'tan Milli Edebiyata Metinlerle Şiir Kuramı I 2 2 4
TDE 832 Tanzimattan Milli Edebiyata Metinlerle Şiir Kuramı II 2 2 4
TDE 833 Tanzimat'tan Milli Edebiyata Metinlerle Tiyatro Kuramı I 2 2 4
TDE 834 Tanzimattan Milli Edebiyata Metinlerle Tiyatro Kuramı II 2 2 4
TDE 835 Türk Edebiyatında Yeni Eğilimler I 2 2 4
TDE 836 Türk Edebiyatında Yeni Eğilimler II 2 2 4
TDE 838 Edebiyat Kuramları II 2 2 4
TDE 839 Eski Türk Edebiyatı Şerh Metinleri I 2 2 4
TDE 840 Eski Türk Edebiyatında Şerh Metinleri II 2 2 4
TDE 844 Yeni Uygur Türkçesi 2 2 4
TDE 845 Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Sesbilgisi 2 2 4
TDE 846 Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Söz Varlığı 2 2 4
TDE 856 Eski Türk Edebiyatında Nazım II 2 2 4
TDE 863 Halkbilim Kuramları 2 2 4
TDE 864 Halkbilim Kuramları ve Halk Edebiyatı Metinleri II 2 2 4
TDE 865 Tatarca 2 2 4
TDE 866 Kırgızca 2 2 4
TDE 867 Tuvaca 2 2 4
TDE 868 Hakasça 2 2 4
TDE 871 Anlam Bilgisi I 2 2 5
TDE 872 Anlam Bilgisi II 2 2 4
TDE 877 Divan Şiir Geleneğinin Günümüz Türk Şiirine Yansıması I 2 2 4
TDE 878 Divan Şiiri Geleneğinin Günümüz Türk Şiirine Yansıması II 2 2 4
TDE 881 Divan Edebiyatında Manzum Türler I 2 2 4
TDE 882 Divan Edebiyatında Manzum Türler II 2 2 4
TDE 883 Yenileşme Dönemi Osmanlı Türkçesi 2 2 4
TDE 884 Yenileşme Dönemi Osmanlı Türkçesi II 2 2 4
TDE 886 Türk Halk Edebiyatında Nesir Tahlilleri II 2 2 4
TDE 887 Karahanlı Türkçesi 2 2 4
TDE 888 Sözlük Bilimi ve Türk Sözlükçülüğü 2 2 6
TDE 890 Uygur Edebiyatı 2 2 6
TDE 893 Türk Halk Şiirinin Meseleleri I 2 2 6
TDE 895 Sözdizimi Kuramları 2 2 6
TDE 896 Türk Halk Şiirinin Meseleleri II 2 2 6
TDE1 889 Orhon Türkçesi 3 3 5
TDE1 890 Uygur Türkçesi 3 3 5
TDE1 891 Türk Öykücülüğü Üzerine İncelemeler I 3 3 5
TDE1 892 Türk Öykücülüğü Üzerine İncelemeler II 3 3 5


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler