Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı dalında doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Doktora