Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
MG1 800 Finansal Planlama Zorunlu 4 4 8
MG1 801 Finansal Politika ve Stratejileri Zorunlu 4 4 10
MG1 802 Bankalarda Finansal Yönetim Zorunlu 4 4 10
MG1 803 Sermaye Bütçelemesi Kuramları ve Uygulamaları Zorunlu 4 4 8
MG1 804 Portföy Yönetimi Zorunlu 4 4 8
MG1 805 Çalışma Sermayesi Yönetimi Zorunlu 4 4 10
MG1 806 Uluslararası Finansman Zorunlu 4 4 10
MG1 807 Risk Yönetimi ve Türev Finansal Araçlar I Zorunlu 4 4 10
MG1 808 Risk Yönetimi ve Türev Finansal Araçlar II Zorunlu 4 4 10
MG1 809 Finansman Seminerleri Zorunlu 4 4 10
MG1 810 Özel Finansman Teknikleri Zorunlu 4 4 10
MG1 811 İleri Finansal Analiz Teknikleri Zorunlu 4 4 10
MG1 812 Menkul Kıymet Değerlemesi Zorunlu 4 4 10
MG1 813 Davranışsal Finans Zorunlu 4 4 10
MG1 814 Avrupa Birliği ile Entegrasyonda Finansal Pazarlar Zorunlu 4 4 10
MG1 816 Finansal Kurumlar Zorunlu 4 4 10
MG1 822 Araştırma Yöntemleri ve Finansal Etik Zorunlu 3 3 8
MG2 820 Muhasebe Teorisi Zorunlu 4 4 8
MG3 820 Pazarlama ve İnovasyon Yönetimi Zorunlu 4 4 8
MG3 821 Pazarlama Araştırması ve Etik Zorunlu 4 4 8
MG5 800 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 4 4 8
MG5 802 Doğrusal Programlama Zorunlu 4 4 8
MG5 804 Matematiksel Programlama Zorunlu 4 4 8
MG5 806 Olasılık Modelleri Zorunlu 4 4 8
MGS 800 Seminer Zorunlu 0 0 6
MGU1 801 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
OYD7 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 5 6
OYD7 823 Yönetimde Araştırma Yönetim Biliminde Etik Zorunlu 4 4 8
OYD7 825 Yönetim ve Bilim Zorunlu 4 4 8
OYD71 801 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 294 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
MG1 817 Gayrimenkul Değerlemesi 4 4 0
MG1 818 Kredi Yönetimi ve Uygulamaları 4 4 8
MG1 819 Firma Değerlemesi 4 4 0
MG2 800 Yönetim Muhasebesi ve Yeni Teknikler 4 4 8
MG2 801 İleri Muhasebe Problemleri 4 4 8
MG2 803 Değişken Maliyet Sistemleri 4 4 8
MG2 805 İleri Denetim Teknikleri 4 4 8
MG2 806 İleri Yönetim Muhasebesi Uygulamaları 4 4 8
MG2 807 Kar Planlaması(Bütçeleme) 4 4 8
MG2 808 Muhasebe Bilgi Sistemleri 4 4 8
MG2 810 Türkiye ve Uluslararası Muhasebe Standartları 4 4 8
MG2 811 Türkiye ve Uluslararası Denetim Standartları 4 4 8
MG2 812 İleri Düzeyde Finansal Analiz 4 4 8
MG2 814 Vergi Uyuşmazlikları ve Çözümü 4 4 8
MG2 816 Muhasebede Araştırma Yöntemleri 4 4 8
MG2 817 İç Kontrol ve İç Denetim 4 4 8
MG2 821 Turkiye ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 4 4 8
MG3 800 Pazarlama Araştırması ve Uygulaması 4 4 8
MG3 801 Satış Yönetimi 4 4 8
MG3 803 Hizmet Pazarlaması 4 4 8
MG3 804 Reklam 4 4 8
MG3 807 Bütünleşik Pazarlama 4 4 8
MG3 808 Uluslararası Pazarlama 4 4 8
MG3 809 Tüketici Davranışları 4 4 8
MG3 810 Pazarlama Kuramı 4 4 8
MG3 811 Stratejik Pazarlama 4 4 8
MG3 812 Perakendecilik Kuramı ve Uygulamaları 4 4 8
MG3 813 Güncel Pazarlama Yaklaşımları 4 4 8
MG3 818 Sürdürülebilir Pazarlama 4 4 8
MG3 819 Veri Analizi 4 4 8
MG6 800 Yenilik Yönetimi 4 4 8
MG6 801 Kalite Yönetimi 4 4 8
MG6 802 Tedarik Zinciri Yönetimi 4 4 8
MG6 803 Lojistik Yönetimi 4 4 8
MG6 804 Üretim Planlama ve Kontrol 4 4 8
MG6 805 Kantitatif Karar Verme Teknikleri 4 4 8
MG6 806 Bakım Yönetimi 4 4 8
MG6 808 Çizelgeleme 4 4 8
MG6 809 Proje Yönetimi Problemleri ve Çözüm Yöntemleri 4 4 8
MG6 810 Yönetim Bilişim Sistemleri 4 4 0
MG6 811 Sezgisel ve Metasezgisel Yöntemler 4 4 8
MGU 800 Uzmanlık Alan Dersi 5 0 6
OYD7 801 Örgütsel Davranış ve Liderlik 4 4 8
OYD7 802 İnsan Kaynakları Yönetimi 4 4 8
OYD7 803 Uluslararası Yönetim 4 4 8
OYD7 804 Stratejik Yönetim 4 4 8
OYD7 806 E-İşletme Yönetimi 4 4 8
OYD7 807 Girişimcilik 4 4 8
OYD7 808 Yönetimde Araştırma Teknikleri 4 4 8
OYD7 809 Yönetimde Güncel Konular I 4 4 8
OYD7 810 Yönetimde Güncel Konular II 4 4 8
OYD7 811 İşletme ve Kültür 4 4 8
OYD7 813 Örgütsel İletişim 4 4 8
OYD7 817 Örgüt Teorileri, Yapıları ve Tasarımları I 4 4 8
OYD7 818 Örgüt Teorileri, Yapıları ve Tasarımları II 4 4 8
OYD7 820 İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk 4 4 8
OYD7 824 Yönetim ve Liderlik 4 4 8
OYD7S 800 Seminer 0 0 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler