Amaçlar

Programın amacı çalışma hayatına akademik personel olarak devam etmek isteyenler ile özel sektörde veya kamu sektöründe yönetici olarak çalışmak isteyenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik eğitim hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, kendi işini kurarak ilerlemek isteyen kişilere de girişimcilik yönünde eğitim alma fırsatı sunulmaktadır.

Hedefler

Programın genel hedefi, öğrencilerin yönetim ve organizasyon alanında en üst düzey teorik bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaktır. Program, öğrencilerin, işletme problemlerinin çözümünde uygulanabilecek çağdaş araştırma yöntemlerini anlayıp uygulayabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Programın bir başka hedefi de, öğrencilere, işletme problemlerine yaratıcı ve değişim odaklı çözümler getirebilme becerisi kazandırmaktır. Bir diğer program hedefi ise, mezunların, potansiyel öğretim elemanı olarak, yönetim ve organizasyon konularını öğrencilerine etkin bir şekilde aktarabilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.