Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

Yok

Üst Kademeye Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler sosyal bilimlerin ilgili alanlarında doktora sonrası çalışmalar yapabilir.