Özel Kabul Koşulları:

" Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul lisans mezunu olmak; İşletme, Kamu Yönetimi veya benzer alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak. Adayların başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına yapılan başvurularda ALES sonucu yerine, GRE ve GMAT gibi uluslar arası sınavlardan alınan puanlar da kabul edilebilir. Doktora programlarına başvurabilmek için adayların YDS'den en az 55 puan almış olmaları gerekir. Programa öğrenci kabulü yabancı dil yeterlik sınavı, mülakat ve genel başarı değerlendirmesi sonuçlarına göre yapılır. "