Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İngiliz Dili Eğitimi doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program, doktora (8. derece) düzeyinde eğitim veren bir programdır.