Amaçlar

İngiliz Dili Eğitimi doktora programı’nın amacı doktor adaylarının İngiliz Dili Eğitimi alanında öğrencilerin ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı olarak uzmanlaşmalarını sağlamak ve bağımsız araştırma planlama ve yürütebilme becerilerini geliştirmektir.

Hedefler

Program doktor adaylarının mesleki gelişimlerinde yabancı dil öğretimi ve öğrenimi konusundaki güncel alanlara odaklanır. Programın hedefleri yüksek lisans programındaki edinimlerini daha ileri seviyeye getirmektir. Program ayrıca adayların alanlarında bilimsel araştırmaları uygulayıp değerlendirebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.