Program Hakkında Bilgi

İngiliz Dili Eğitimi doktora programı öğrencilere yabancı dil öğretimi alanında disiplinler arası bakış açısı kazandırarak dil eğitimi araştırmalarında eleştirisel düşünceyi geliştirecek kuramsal ve uygulamalı dersler sunmaktadır. Programın içeriği öğrencileri çalışma alanlarında gereksinim duyacakları kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olabilmeleri için gerekli olan güncel araştırma konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Adaylar programda edindikleri tecrübelerini kullanarak yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dil bilim alanlarında akademik kariyerlerine devam edebilecek donanımla mezun olurlar.
Program ISCED Kodu

0114
Programın Kredisi

240
Programın Süresi

Programın süresi en az 3 yıldır
Programın Özellikleri ve Tanımı

İngiliz Dili Eğitimi doktora programı dil edinimi, öğretimi ve uygulamalı dilbilim alanlarında temel kuram ve yöntemleri kapsamaktadır. Program aday öğrencilere ilgili alan eğitiminde yapacakları akademik ve bilimsel çalışmaları yürütebilmek için gerekli olan bilgi donanımını kazandırır. İngiliz Dili Eğitimi doktora programı mezunları devlet ve özel sektörde her seviyede İngilizce öğretmeni olarak görev yapabilecekleri gibi üniversitelerde akademisyen olarak ta çalışabilirler. Ayrıca mezunlar hizmet-içi eğitim programlarında eğitmen olarak yer alabilir.
Egitim Şekli

İngiliz Dili Eğitimi doktora programı tam zamanlı bir programdır