Amaçlar

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Doktora Programında, öğrencilerin doktora tez konusu olarak rehberlik ve psikolojik danışma alanında seçtikleri spesifik bir konu alanında bir program geliştirme, uygulama ve değerlendirme konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek bu konu alanında ülke çapındaki uygulamalara yön verebilmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca, gerek eğitim gerekse diğer kurumlarda (adalet, endüstri, sağlık, rehabilitasyon vb.) verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin kalitesinin artmasına ve Türkiye’deki eğitim-öğretim kurumlarının çağdaş bir yapı ve işleve kavuşturulmasına, yetiştirilen uzmanlarla katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Hedefler

Doktora programında öğrenim gören bireylerin bilimsel bakış açıları kazanmalarının yanı sıra, dünyada Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında yapılan güncel ve alana katkı getirecek çalışmaları takip edebilmeleri ve benzer çalışmaları Türkiye'de yapabilmeleri hedeflenmektedir.