Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
Cinsel Danışma I
(PDR811)
5 5 - 5 4 - - - - - - - 5 - - - 5 5
Cinsel Danışma II
(PDR810)
5 5 5 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Çift ve Evlilik Terapisi I
(PDR843)
3 5 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 5
Çift ve Evlilik Terapisi II
(PDR846)
5 3 3 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 4 4 5 5
Çocuk ve Eregenlerde Sistemik Psikoterapi II
(PDR850)
5 5 5 5 - - - - - - - - - 1 5 5 3 5
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi
(EGT810)
3 4 4 5 - - - - 4 - - - - - - 3 - -
Okul Psikolojik Danışmanlığı Uygulamaları
(PDR844)
5 3 4 5 1 - 2 - 3 1 1 5 3 3 4 2 2 1
Pozitif Psikoloji
(PDR848)
3 - - - 2 - 4 3 - 2 2 - 5 3 4 - 3 4
Seminer
(EGTS800)
3 3 5 3 4 3 3 2 5 5 3 1 2 5 2 2 4 4
Süpervizyona Giriş I
(PDR845)
4 4 5 5 1 1 - - - - - 1 1 - - - 4 3
Süpervizyona Giriş II
(PDR834)
5 5 4 5 3 2 2 - - - - - 4 - - 3 3 4
Tez Çalışması
(EGT1801)
4 5 5 3 2 3 3 1 - 4 4 2 4 1 2 2 4 3
Uygulamalı Nitel Araştırma Yöntemleri
(PDR816)
2 3 5 1 4 2 - - 2 - 5 3 4 - 3 2 3 2
Uzmanlık Alan Dersi
(EGT1800)
3 4 5 4 5 2 3 1 4 3 2 1 5 2 4 - 5 4
İlişkili ders sayısı / 14 14 13 12 13 12 9 9 7 8 8 9 9 12 9 10 10 13 13
İlişki ağırlığı 555452543120231322192117372032254446
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir