Program Hakkında Bilgi

Programın adı “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Doktora Programı.”dır. Program 2016 yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ayrı bir program olarak varlığını sürdürmektedir.
Program ISCED Kodu

0111
Programın Kredisi

21
Programın Süresi

4 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Doktora Programı, psikolojik yardım odaklı olup, psikoloji temelli bilgi ve beceri içeriklidir. Programda tam zamanlı çalışan 2 profesör, 2 doçent ve 5 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır.
Egitim Şekli

Tam zamanlı