Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SÖ 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
SÖ1 800 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
SÖS 800 Seminer Zorunlu 0 0 6
AKTS kredisi toplamı : 36 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SÖ 801 Öğretmenlerde Örgütsel ve Mesleki Bağlılık 3 3 6
SÖ 802 Öğretmenlerde Kişilerarası İlişkiler ve Problem Çözme 3 3 6
SÖ 803 İlköğretimde Aile Katılımı Okul-Aile İşbirliği 3 3 6
SÖ 804 Okulda Şiddet: Önleme ve Başetme Stratejileri 3 3 6
SÖ 805 İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 3 6
SÖ 806 İlköğretim Programlarının Geliştirmesi 3 3 6
SÖ 807 Öğrenme Kuramları ve Sınıf İçi Uygulamalar 3 3 6
SÖ 808 Çadaş Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Semineri 3 3 6
SÖ 809 İlköğretimde Matematik Öğretiminde Yen Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar 3 3 6
SÖ 810 Sınıf Yönetimi Uygulamaları 3 3 6
SÖ 811 Türk Eğitim Sistemi Dünü, Bugünü ve Geleceğe Bakış 3 3 6
SÖ 812 Program Geliştirme İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi 3 3 6
SÖ 813 Eğitimde Program Değerlendirme 3 3 6
SÖ 814 Öğrenme Stilleri ve Öğretim Stilleri 3 3 6
SÖ 815 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 3 6
SÖ 816 İlkokuma ve Yazma Öğretiminde Teknolojik Materyal Kullanımı 3 3 6
SÖ 817 Program Geliştirme ve Öğretim 3 3 6
SÖ 818 Matematik Eğitim ve Felsefe Üzerine Öğretim Tasarımları 3 3 6
SÖ 819 Program Geliştirmede Araştırma Sorunları 3 3 6
SÖ 820 Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3 3 6
SÖ 821 Çağdaş Yaklaşımlarla Türkçe Öğretiminde Anlama ve Anlatma Teknikleri 3 3 6
SÖ 822 Çocuk Edebiyatı Ürünleri ve Değerler Eğitimi 3 3 6
SÖ 823 Eğitimde Motivasyon 3 3 6
SÖ 824 MaxQda İle Nitel Analizde Üst Düzey Uygulamalar 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler