Amaçlar

Sınıf Öğretmenliği Doktora Programı'nın amacı öğrencileri üniversitelerin öğretim ve araştırma kadrolarına; özel okullarda, devlet okullarında ve Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde araştırma, program, denetim ve yönetim görevlerine hazırlamak ve bilimsel süreci bilen ve etik ve demokratik değerlere sahip, yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünen, yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmiş ve çevre dostu ve toplumsal sorunlara duyarlı araştırmacılar yetiştirmektir.

Hedefler