Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Çadaş Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Semineri
(SÖ808)
5 4 5 5 5 3 3 3 3 5 3 4 - - 3 - - - - -
Çağdaş Yaklaşımlarla Türkçe Öğretiminde Anlama ve Anlatma Teknikleri
(SÖ821)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Çocuk Edebiyatı Ürünleri ve Değerler Eğitimi
(SÖ822)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Eğitimde Motivasyon
(SÖ823)
3 4 3 - 4 - - - - - - - 4 3 - 3 - - - -
Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri
(SÖ815)
5 1 5 5 4 5 5 4 5 4 2 1 - 1 - 1 2 1 - -
Eğitimde Program Değerlendirme
(SÖ813)
4 5 5 5 4 4 - 3 5 5 4 - - - - - - - - -
İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri
(SÖ805)
4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 5 4
İlkokuma ve Yazma Öğretiminde Teknolojik Materyal Kullanımı
(SÖ816)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İlköğretim Programlarının Geliştirmesi
(SÖ806)
3 5 5 - - 4 - 3 3 5 - 5 - - - - - - - -
İlköğretimde Aile Katılımı Okul-Aile İşbirliği
(SÖ803)
3 - 4 - 4 4 3 4 4 - 5 - 3 - - 4 5 3 4 5
İlköğretimde Matematik Öğretiminde Yen Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar
(SÖ809)
- - 5 - - - 4 - - - 4 - - 5 - - - - - 4
Matematik Eğitim ve Felsefe Üzerine Öğretim Tasarımları
(SÖ818)
- 3 - - 4 - - 3 - 2 - - - - - - - - - -
MaxQda İle Nitel Analizde Üst Düzey Uygulamalar
(SÖ824)
5 3 5 5 5 5 3 5 2 5 5 2 5 2 - 3 5 5 5 3
Öğrenme Kuramları ve Sınıf İçi Uygulamalar
(SÖ807)
3 3 3 - - - - 3 4 4 3 4 3 3 - 3 3 3 2 2
Öğrenme Stilleri ve Öğretim Stilleri
(SÖ814)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 - - 2 2 2 2
Öğretmenlerde Örgütsel ve Mesleki Bağlılık
(SÖ801)
4 4 4 - - 4 4 4 4 - 5 - 4 4 4 5 4 3 3 -
Program Geliştirme İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi
(SÖ812)
5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 1 1 3 5 - - 2 2 4 4
Program Geliştirme ve Öğretim
(SÖ817)
5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 3 - 3 1 2 2 3
Program Geliştirmede Araştırma Sorunları
(SÖ819)
5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 2 2 5 - 1 2 3 4 3
Seminer
(SÖS800)
4 - - 3 3 - 4 5 4 5 4 5 - 3 3 3 5 5 3 4
Sınıf Yönetimi Uygulamaları
(SÖ810)
5 5 3 1 1 2 - 4 5 3 1 2 3 - - 1 2 - 1 1
Sosyal Bilimler İçin İstatistik
(SÖ820)
- - 3 3 - 3 3 3 - - - - - - - - - - - -
Tez Çalışması
(SÖ1800)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Türk Eğitim Sistemi Dünü, Bugünü ve Geleceğe Bakış
(SÖ811)
- - 5 3 4 - - - 3 5 - - - - - - - 3 4 5
Uzmanlık Alan Dersi
(SÖ800)
5 - - 4 4 4 4 4 5 - 5 5 4 5 - 3 5 4 4 5
İlişkili ders sayısı / 25 20 18 21 17 19 18 17 21 20 18 19 16 15 16 7 15 16 16 16 16
İlişki ağırlığı 8874957082786787868276585663284957555860
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir