Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.

- Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplimlerle ilişki kurar.

- Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.

- Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.

- Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.

- Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üsretir.

- Bilimsel bir makale yayınlar.

- Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.

- Bireysel ya da takım olarak çalışır.

- Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.

- Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.

- Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.

- Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.

- Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.

- Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.

- Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.

- Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.

- Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.