Mezuniyet Koşulları:

Doktora eğitimi ders, yeterlik sınavı ve tez savunması olmak üzere üç kısımdan oluşur. Programa kabul edilen öğrenciler en az 24 kredilik (120 AKTS kredisi) dersi almak ve başarıyla tamamlamak; yazılıyla birlikte sözlü sınavı içeren doktora yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin, Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde Özel Konular dersi kapsamında (120 AKTS) bir doktora tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.