Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ÖH 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
ÖH 801 Banka Hukukunda Kredi ve Kredi Kartı İşlemleri Zorunlu 3 3 6
ÖH 802 Banka Hukukunda Mevduat Sözleşmeleri Zorunlu 3 3 6
ÖH 803 Anonim Şirketlerde Pay Sahipliği ve Pay Sahipliğinden Kaynaklanan Güncel Sorunlar Zorunlu 3 3 6
ÖH 804 Limited Şirketlerde Pay Sahipliği ve Pay Sahipliğinden Kaynaklanan Güncel Sorunlar Zorunlu 3 3 6
ÖH 805 Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Zorunlu 3 3 6
ÖH 806 Ticaret Hukukunda Birleşme, Devralma ve Ayrılmalar Zorunlu 3 3 6
ÖH 807 İşin Düzenlenmesi Hukuku Zorunlu 3 3 6
ÖH 808 İş İlişkisinde Kişilik Haklarının Korunması Zorunlu 3 3 6
ÖH 809 Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri Zorunlu 3 3 6
ÖH 810 Haciz Hukuku Zorunlu 3 3 6
ÖH 811 Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Zorunlu 3 3 6
ÖH 812 Yargıtay Kararları Işığında Sigorta Hukuku Zorunlu 3 3 6
ÖH 813 Kefalet Sözleşmeleri Zorunlu 3 3 6
ÖH 814 İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Tazminatlar Zorunlu 3 3 6
ÖH 815 Türk Borçlar Kanununa Göre Hizmet Akdi Zorunlu 3 3 6
ÖH 816 Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yaklaşık İspat Zorunlu 3 3 6
ÖH 817 HMK'nın Getirdiği Temel Yenilik ve Değişiklikler Zorunlu 3 3 6
ÖH 818 Türkiye - AB Ortaklık Hukuku Kapsamında Türk İşçilerinin Serbest Dolaşımı Zorunlu 3 3 6
ÖH 819 Avrupa Birliğinde Serbest Dolaşım ve Avrupa Vatandaşlığı Zorunlu 3 3 6
ÖH 820 Hukukta Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği I Zorunlu 3 3 8
ÖH 821 Hukukta Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği II Zorunlu 3 3 8
ÖH1 800 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
ÖHS 800 Seminer Zorunlu 0 0 6
AKTS kredisi toplamı : 166 *


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler